Vergoeding

Vergoedingen hoortoestellen 2024
De vergoeding van hoortoestellen vanuit de basisverzekering bedraagt 75%. De eigen bijdrage is 25%. U betaalt dus 25% van de totaalprijs, deze kunt u eventueel terugkrijgen vanuit uw aanvullende zorgverzekering. De vergoedingen en werkwijze zijn onderdeel van het landelijke ‘ZN protocol’ (Zorgverzekeraars Nederland) voor audiciensbedrijven. Voorwaarde van de zorgverzekeraar is dat het hoortoestel wordt aangeboden door een gecontracteerde hoorwinkel. Melens Opticiens & Audiciens heeft als Hoorprofs vakaudicien afspraken met alle zorgverzekeraars Nederland.

De werkwijze van het protocol is als volgt:
Stap A: Met een vragenlijst wordt in kaart gebracht welke beperkingen u zelf ervaart in het horen en verstaan.
Stap B: Er wordt een uitgebreide gehoortest uitgevoerd. Dit was al zo en blijft ongewijzigd.
Stap C: Op basis van de officiële vragenlijst en de gehoortest wordt vastgesteld of u een eenvoudige of complexe ‘zorgvraag’ heeft.
Er zijn vijf categorieën hoortoestellen: categorie 1 is relatief eenvoudig, categorie 5 het meest complex. Samen met de audicien kiest u vervolgens een hoortoestel uit de voorgeschreven categorie.
De verwachting van het ZN Protocol is dat de meeste slechthorenden in categorie 1, 2 of 3 behoren. De slechthorenden met een complexer gehoorverlies en/of meer veeleisende luistersituaties behoren tot categorie 4 of 5 .

Vergoedingsdrempel van de zorgverzekering
Om in aanmerking te komen voor een vergoeding is de voorwaarde dat er een gehoorverlies is van minimaal 35 decibel (dB) aan een oor. Dit is ongeacht het functioneren van het andere oor. Het bedrag van de vergoeding verschilt per zorgverzekeraar. De prijs die u betaalt, is afhankelijk van de voorgeschreven categorie en de vastgestelde prijs per categorie.

Buiten de hoortoestellen die vergoedt worden door de zorgverzekeraar leveren wij ook private toestellen, deze hoortoestellen hebben de allernieuwste en meest geavanceerde technieken zodat vrijwel elke luistersituatie perfect hoorbaar is. Deze hoortoestellen vallen buiten de vergoeding van uw zorgverzekeraar. Echter u kunt deze toestellen wel aftrekken van de belasting. Wat u terugkrijgt van de belastingdienst is afhankelijk van een paar factoren.Op de onderstaande link staat meer informatie over deze aftrek.

Uitleg aftrek zorgkosten

Meer weten over de vergoeding van uw hoortoestel? In onze winkel vertellen onze deskundige audiciens u graag meer over hooroplossingen en de prijzen van een hoortoestel.