Oogmeting

Wanneer u het vermoeden heeft dat uw gezichtsvermogen minder is geworden komt u bij ons terecht voor een uitgebreide oogmeting die wordt gedaan door een gediplomeerd opticiën/contactlensspecialist.

Allereerst doen wij een oogonderzoek met de nieuwste meetapparatuur. Wij meten dan de oogsterkte, de oogdruk en doen eventueel ook een droge ogen analyse. 

Daarnaast inventariseren wij uw klachten en vragen u over de gezondheid van uw ogen. Mocht blijken dat er aanleiding is voor een optometrisch onderzoek dan zullen wij u ook daarover informeren. Wij meten met de nieuwste apparatuur uw oogsterkte. Hierbij doen wij ook onderzoek naar de samenwerking van de ogen. Wanneer daar problemen mee zijn dan doen wij een uitgebreid fixatie disparatie onderzoek.

Wanneer er uit de droge ogen-analyse komt dat u droge ogen heeft doen wij nog een onderzoek naar de hoeveelheid en kwaliteit van de traanfilm. Droge ogen kunnen klachten geven als hoofdpijn, branderige ogen, roodheid en wazig zien. Wij kunnen u dan na het onderzoek een passend advies geven.

Bij een te lage gezichtsscherpte of vermoedens dat er iets anders aan de hand kan zijn zullen wij een optometrisch onderzoek adviseren, hiermee kunnen wij i.c.m. de optometrist een OCT scan maken van uw netvlies.